גם דירה בשכירות 

עם טאצ' נכון יכולה להיות

קטנה שיקית ומטריפה