דירה אורבנית בקומה שמינית,

שהמוטיב המרכזי שלי פשוט להיות וואוו

כאילו היא נלקחה מתוך מגזין