WhatsApp Image 2021-10-11 at 10.17.55

בעלי הדירה נתנו לי לממש את מלוא הפוטנציאל הגלום בדירה. 

מתכנון לקוי ומצב מוזנח 

לדירה מדויקת שיקית ועכשווית עם הרבה נגיעות של שחור